Soutenez le PS

Adhérez au PS

Hollande vill se ett nytt EU-ledarskap / Hollande veut un nouveau leadership européen

Aktuellt i Politiken, Socialdemokraternas nyhetstidning, 19 mars 2012

 

Stefan Löfven var på plats i Paris när franska Socialistpartiets presidentkandidat Francois Hollande höll sitt Europatal.

Det hettar till i franska presidentvalskampanjen. Första valomgången är 22 april. Om ingen kandidat får över 50% hålls den andra och avgörande mellan de två toppkandidaterna den 6 maj. Franska socialistpartiet ställer upp med sin fd partiledare Francois Hollande. Han har haft en liten ledning i första omgången jämfört med sittande president Sarkozy. Men i förra veckan visade en opinionsundersökning att ”Sarko” kommit ikapp. I andra omgången leder dock fortfarande Hollande betryggande.
Europafrågorna har fått ovanligt stor betydelse i kampanjen. Det har självklart att göra med att radarparet Merkozy (tyska förbundskanslern Angela Merkel och Sarkozy) framstått som handlingskraftiga och ledande i hur EU har hanterat finanskrisen i EU. Merkel och brittiske premiärminister Cameron har uttalat sitt stöd för att Sarkozy ska vinna. De har till och med nekat att ta emot Hollande när han varit på besök i Berlin och London.
Hollande gick till motangrepp i lördags, när han höll ett stort Europatal i den vackra Vintercirkusen i Paris. För att understryka att även han har goda europeiska kontakter var alla socialdemokratiska ledare i EU-systemet (talmannen för Europaparlamentet, gruppledaren och partiordföranden för det Europeiska Socialdemokratiska Partiet ordföranden för Kvinnoförbundet) och några väl valda socialdemokratiska partiledare inbjudna för att visa sitt stöd.
Från Tyskland kom SPD:s partiledare Sigmar Gabriel, som i sitt tal underströk att Europa behöver både Tyskland och Frankrike, men Frankrike och Tyskland behöver också Europa. När Gabriel gick fram och tog Hollande i handen och de båda sträckte armarna mot skyn i en segergest, var det en bild av hur en ny fransk-tysk duo kan se ut inom en inte alltför avlägsen framtid.
Partiledarna från Italien, Rumänien och Sverige visade också sitt stöd uppe på scenen, med tusentals jublande aktivister från det franska partiet.
Vad hade då Hollande att säga om hur han ser på framtidens Europa? Huvudbudskapet var att krisen beror på oreglerade marknader och att högerns åtstramningsrecept inte är acceptabelt. Bördorna i Europa måste fördelas rättvist. Han underströk att han inte accepterar den överenskomma finanspakten, utan kommer att kräva omförhandling för att få in mer tillväxtbefrämjande åtgärder. ”Så länge Franska parlamentet inte har ratificerat pakten har jag den möjligheten”.
Från ett svenskt perspektiv är Hollandes förslag till finansiering av åtgärderna tveksamma. Han hade tre konkreta förslag: 1) European Investment Bank ska gå in med mer finansiering. 2) Införa Euro-obligationer och 3) en skatt på finansiella transaktioner.
De viktigaste framtidsfrågorna för EU är enligt Hollande följande: Energiomställningen, satsning på utbildning och forskning, utveckling av städerna, kamp mot ungdomsarbetslöshet och kamp mot finansiell spekulation. ”Finansmarknaderna ska inte slippa undan politisk kontroll”.
Typiskt för en fransman gick Hollande hårt emot den enligt honom orättvisa handeln med nya marknader. Han vill att EU ska beskatta handel från länder som inte lever upp till regler om mänskliga rättigheter, miljö och sociala regler.
Hollande bjöd sina gäster på middag kvällen innan, där de under flera timmar kunde dra upp riktlinjerna för hur ett Europa med socialdemokratiska ledare skall se ut. Och visst känns det mer hoppingivande med Hollande, Gabriel och Löfven jämfört med Sarkozy, Merkel och Reinfeldt?!

Ann Linde
Internationell sekreterare (S)

http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&world=132

 

Crédits Photos: Ann Linde, secrétaire internationale du parti social-démocrate suédois

 

Stefan Löfven était à Paris lorsque le candidat socialiste à l´élection présidentielle française François Hollande a prononcé son discours sur l´Europe

Le ton monte dans la campagne présidentielle française. Le premier tour est le 22 avril. Si aucun candidat n´obtient un score supérieur à 50% des voix, il y aura un deuxième tour décisif le 6 mai entre les deux principaux protagonistes. Le Parti Socialiste est représenté par son ancien secrétaire national, François Hollande. Il a une petite avance par rapport à son adversaire principal, le président sortant Nicolas Sarkozy. Néanmoins, un sondage a montré la semaine dernière que Sarko a rattrapé son retard. Les sondages montrent qu´au second tour François Hollande conserve une avance.
Les questions européennes ont eu une signification importante durant la campagne. Elles sont évidemment liées à la manière dont le couple Merkozy (chancelière allemande Angela Merkel et Sarkozy) a géré la crise financière. Merkel et le premier ministre anglais Cameron ont exprimé leur soutien à Sarkozy. Ils ont même refusé de recevoir François Hollande lorsqu´il était en visite à Berlin et à Londres.

Hollande est passé à l´offensive samedi dernier lorsqu´il a tenu son discours sur l´Europe au Cirque d´Hiver de Paris. Pour montrer qu´il a également de bons contacts européens, tous les leaders sociaux-démocrates des institutions européennes étaient présents (porte-parole du Parlement européen, le représentant du groupe socialiste européen, le président du parti socialiste européen et le président de l´association des femmes social-démocrates) ainsi que d´autres responsables sociaux-démocrates pour le soutenir. Sigmar Gabriel, du SPD allemand, a souligné dans son discours que l´Europe a besoin de la France et de l´Allemagne mais aussi que la France et l´Allemagne ont besoin de l´Europe. Lorsque Gabriel s´est approché et a pris la main de Hollande pour dessiner le V de la victoire, nous avions alors l´image d´un nouveau tandem franco-allemand possible. Les leaders sociaux-démocrates d´Italie, de Roumanie et de Suède affichèrent également leur solidarité devant des milliers de supporters socialistes français.

Qu´avait Hollande à dire sur l´avenir de l´Europe ? L´argument principal était que la crise provenait du dérèglement des marchés financiers et que les plans de rigueur des Conservateurs n´étaient pas acceptables. Les dettes doivent être partagées de manière équitable. Il a souligné le fait qu´il n´acceptait pas le plan financier et qu´il souhaitait le renégocier pour y introduire des mesures d´incitation de croissance. « J´ai cette possibilité tant que le parlement français n´a pas ratifié ce plan ». D´un point de vue suédois, le plan d´Hollande pour financer cette relance n´est pas exempt de critiques. Il avait trois propositions concrètes : 1) La Banque Centrale Européenne participera au financement de cette relance 2) L´introduction des euro-obligations et 3) une taxe sur les transactions financières. Selon Hollande, les défis importants pour l´avenir de l´Europe sont les suivants : la transition énergétique, l´investissement sur la formation et la recherche, le développement harmonieux des villes, la lutte contre le chômage des jeunes et la lutte contre la spéculation financière. « Les marchés financiers n´échapperont pas au contrôle politique ». Hollande s´en est violemment pris au commerce injuste et aux nouveaux marchés dans un style typiquement français. Il souhaite également que l´Union européenne taxe le commerce en provenance des pays qui ne respectent pas les droits de l´homme, l´environnement et les règles sociales.

Hollande a invité ses hôtes à un dîner la veille où ils ont pu esquisser les traits principaux de la future Europe avec des leaders sociaux-démocrates. Et nous nous sentons réellement plein d´espoir avec Hollande, Gabriel et Löfven comparé à Sarkozy, Merkel et Reinfeldt !

Ann Linde, secrétariat international

Traduction : Christophe Premat

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.